Wat kost een behandeling?

Tarieven 2020

De tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op geboden zorg, kwaliteit, service en eventuele maatwerk dat wordt geleverd. De prijzen staan in verhouding met de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor vragen over de vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Onderstaande tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2020 en is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020.

Diagnostisch onderzoek

C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C80 Mondzorg aan huis € 17,49**

Maken en of beoordelen van foto’s
X11 Kleine röntgenfoto12,24
X23 Beoordelen kaaksoverzichtfoto € 25,66

Preventieve Mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 minuten) € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 13,07
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 13,07
M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,83
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek € 17,49*
M40 Fluoridebehandeling € 14,58

Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58

Vullingen (V)

V30 Fisuurlak eerste element € 26,24
V35 Fisuurlak ieder volgende element in dezelfde zitting € 14,58
V40 het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen,
behandeling van gevoelige tandhalzen, en applicatie van medicament € 5,83

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen:

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult paradontale nazorg € 61,22
T42 Consult paradontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult paradontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult paradontale nazorg € 156,85
T57 Toepassing lokaal medicament € 62,97
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Paradontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 40,82*
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk laboratorium- en/of materiaalkosten
in rekening kunnen worden gebracht
** Exclusief vervoer. Geldt als toeslag i.c.m. een andere prestatie.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2020.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZA: www.nza.nl,
Of naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl